HOME

ČeskyEnglish
Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Informace pro příjemce - Změna sazby DPH

1. 2. 2013

Vážení příjemci,


od 1. 1. 2013 došlo ke zvýšení sazby DPH. V případě zvýšení sazby DPH nebude u projektů povoleno zvýšení celkových způsobilých výdajů projektu nad schválenou maximální částku dotace.


Pokud však příjemci vznikne úspora v některých položkách rozpočtu (např. v důsledku konečné nižší ceny zakázky u výběrového řízení), pak může příjemce při přesunu prostředků mezi položkami rozpočtu (standardní cestou dle postupu uvedeném v Příručce pro žadatele a příjemce) nárokovat zvýšenou sazbu DPH, avšak pouze pokud mu to umožňuje platná smlouva s dodavatelem a podmínky proběhlého výběrového řízení.
 

Aktuality

Informace pro příjemce

18. 11. 2015

Odvody

Závěrečný seminář Globálního grantu Jihomoravského kraje

8. 10. 2015

Seminář se uskuteční v úterý 20. října 2015 od 9.00 do 13.00 hod.

Informace k vyhlášené výzvě č. 57

22. 7. 2015

Tato výzva je opět určena ZŠ a SŠ. Projekty budou realizovány formou šablon.

Oznámení pro příjemce VÝZVA Č. 56 (VZ)

15. 7. 2015

Jihomoravský kraj neadministruje výzvu č. 56.

Školení uskutečněné dne 16.6.2015

24. 6. 2015

Prezentace z akce ke stažení!