HOME

ČeskyEnglish
Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

UDRŽITELNOST

13. 5. 2013

Udržitelnost

 

Jihomoravský kraj připravil pro příjemce grantových projektů postupy a pokyny v rámci udržitelnosti projektů formou metodického pokynu.

NOVÉ!

Výňatek z Metodického dopisu č. 34.1 – změny v projektu (25 kB, docx)
 

 

Metodický pokyn č. 3 - Postup při zpracování monitorovací zprávy o udržitelnosti pro příjemce finanční podpory grantových projektů OP VK.


V Metodickém pokynu č. 3 je uvedeno, co je to udržitelnost, na koho se vztahuje, v jaké délce, z čeho to vyplývá a zejména jak postupovat při plnění udržitelnosti. Součástí je i pokyn pro zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti. Metodický pokyn je umístěn v záložce Dokumenty ke stažení/Metodické pokyny.

 

Od 1. 6. 2013 je povinnost zpracovávat MZ o udržitelnosti pomocí Benefitu. Při zpracovávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti postupujte dle Metodického pokynu č. 3. Postup při zpracování monitorovací zprávy o udržitelnosti pro příjemce finanční podpory grantových projektů OP VK je ke stažení zde: http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/1170-2-Metodicke+pokyny.aspx.
Dále sledujte aktuality http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/3259-2-UDRZITELNOST.aspx; http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-1.
Na následujícím odkazu si můžete stáhnout příručku, jak vyplnit MZ o udržitelnosti v systému Benefit7): http://www.msmt.cz/file/29188.


Pokud budete MZ o udržitelnosti odevzdávat, je potřeba odevzdat tištěnou MZ, která se Vám vygeneruje z Benefitu + CD, na kterém budou i přílohy vztahující se k monitorovacímu období udržitelnosti. Přílohy nemusíte dodávat v tištěné podobě (jak tomu bylo u průběžných MZ), ale dodáváte je v podobě skenů, dokumentů ve wordu, případně fotografií atp. na CD.
 

Monitorovací zprávy o udržitelnosti se předkládají stejnou formou jako kterékoliv jiné monitorovací zprávy.
Monitorovací zprávy o udržitelnosti Prioritní osy 1 přebírá zejména Ing. Kateřina Nerušilová a Ing. Milan Bodeček, tel.: 541 651 415, 541 651 226, e-mail nerusilova.katerina@kr-jihomoravsky.czbodecek.milan@kr-jihomoravsky.cz  v kanceláři č. 327 v budově Žerotínovo nám. 3, Brno, popřípadě je převezme kterýkoliv pracovník z oddělení evropských dotací.
Monitorovací zprávy o udržitelnosti Prioritní osy 3 přebírá kterýkoliv pracovník v kanceláři č. 321 v budově Žerotínovo nám. 3, Brno.
 

 

Časté chyby a dotazy týkající se MZ o udržitelnosti - dokument ke stažení zde (22 kB, docx)

11.9.2013
 

Aktuality

Informace pro příjemce

18. 11. 2015

Odvody

Závěrečný seminář Globálního grantu Jihomoravského kraje

8. 10. 2015

Seminář se uskuteční v úterý 20. října 2015 od 9.00 do 13.00 hod.

Informace k vyhlášené výzvě č. 57

22. 7. 2015

Tato výzva je opět určena ZŠ a SŠ. Projekty budou realizovány formou šablon.

Oznámení pro příjemce VÝZVA Č. 56 (VZ)

15. 7. 2015

Jihomoravský kraj neadministruje výzvu č. 56.

Školení uskutečněné dne 16.6.2015

24. 6. 2015

Prezentace z akce ke stažení!