HOME

ČeskyEnglish
Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Informace k vyhlášené výzvě č. 57

22. 7. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 15. července 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro základní a střední školy na podporu technického a jazykového vzdělávání.

 

Výzva č. 57 je zveřejněna na stránkách www.op-vk.cz pod tímto odkazem. Realizace projektů bude zahájena 1. září 2015 a ukončena 31. prosince 2015.

Pro maximální zjednodušení budou projekty realizovány formou šablon klíčových aktivit:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/ německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/ německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Témata výzvy byla vybrána tak, aby byla v souladu s Koncepcí jazykového vzdělávání a s vyhlášeným Rokem technického vzdělávání.

Alokace výzvy činí 460 mil. Kč. Finanční prostředky budou příjemcům podpory poskytnuty prostřednictvím ex-ante platby ve výši 100 % schváleného rozpočtu projektu.

Výzva je zaměřena na základní a střední školy (se sídlem mimo hl. město Prahu). Při dodržení stanovených finančních limitů pro projekt bude moci každá:
- základní škola předložit jednu žádost o finanční podporu složenou z libovolného počtu a kombinace uvedených šablon. Výjimkou je šablona č. 1, kterou si základní škola může vybrat pouze jednou.
- střední škola předložit jednu žádost o finanční podporu složenou z libovolného počtu a kombinace šablon č. 3 a č. 4.

Výzva bude ukončena ke dni 28. 8. 2015 ve 13,00 hod. Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na Odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 

V případě dalších dotazů se obracejte na příslušnou kontaktní osobu ŘO OP VK, dle svého kraje:

Jihomoravský kraj
Mgr. Ondroušková Eva, 234 814 250
 

Aktuality

Informace pro příjemce

18. 11. 2015

Odvody

Závěrečný seminář Globálního grantu Jihomoravského kraje

8. 10. 2015

Seminář se uskuteční v úterý 20. října 2015 od 9.00 do 13.00 hod.

Informace k vyhlášené výzvě č. 57

22. 7. 2015

Tato výzva je opět určena ZŠ a SŠ. Projekty budou realizovány formou šablon.

Oznámení pro příjemce VÝZVA Č. 56 (VZ)

15. 7. 2015

Jihomoravský kraj neadministruje výzvu č. 56.

Školení uskutečněné dne 16.6.2015

24. 6. 2015

Prezentace z akce ke stažení!